Prezentare generala

Departamentul de Constructii de Beton Armat (denumit initial Catedra de Beton Armat ) fiinteaza ca unitate administrativa universitara de sine statatoare din anul 1938, in cadrul Scolii Politehnice din Bucuresti. Primul sef de catedra a fost prof. dr. ing. Mihail Hangan.
Betonul armat a facut parte din disciplinele planurilor de inatamant ale Facultatii de Constructii si inainte de acest moment, fiind in general asociat cursului de poduri. Primul titular al cursului a fost profesorul Ion Ionescu - Bizetz, autor si al primelor manuale aparute in 1915 si 1928.
Dupa reforma invatamantului din 1948, catedra Constructii de beton armat a fost atasata Facultatii de Constructii Civile si Industriale din nou infiintatul Institut de Constructii Bucuresti, denumit dupa 1995 Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, situatie existenta si in prezent. In anul 2011 a luat fiinta Departamentul de Constructii de Beton Armat.
Disciplina „Beton armat si beton precomprimat” instruieste studentii universitatii in teoria betonului armat (proprietati mecanice, comportarea sub diferite stari de eforturi, calculul capacitatii portante si deformatiilor elementelor structurale de beton armat, etc.). Disciplina Constructii de beton armat instruieste studentii Facultatii de Constructii Civile si Industriale in problemele conceptiei structurilor de cladiri si a altor tipuri de constructii, precum si in problemele privind calculul structurilor si dimensionarea acestora. Un obiectiv prioritar al cursului il constituie conceptia si proiectarea constructiilor de beton armat la actiuni seismice.
Pentru completarea pregatirii profesionale a absolventilor facultatii de constructii in cadrul catedrei se predau cursuri din domenii de varf ale ingineriei structurale si ale ingineriei seismice (de exemplu: Metode avansate in calculul structurilor de beton armat), sau care trateaza problematica evaluarii si reducerii riscului la constructii existente, vulnerabile seismic.
Alte cursuri instruiesc studentii in aspectele specifice ale unor constructii ingineresti cu caracter special (cosuri de fum, castele de apa, rezervoare si silozuri, turnuri de racire).
In cadrul sedintelor de proiect de an sau de diploma se dezvolta aptitudinile de proiectare pentru constructii de beton armat cu diferite functiuni si alcatuiri.
 
Colectivul de cadre didactice al departamentului desfasoara activitate tehnica si de cercetare, de o valoare unanim recunoscuta de specialistii in domeniu din tara, dar si din strainatate.
Cercetarile experimentale in domeniul structurilor de beton armat, incepute inca din 1938, anul infiintarii Laboratorului Departamenului, cunosc un nivel inalt de dezvoltare dupa infiintarea Centrului National de Reducere a Riscului Seismic si dotarea laboratorului de incercari structurale cu o instalatie foarte performanta in cadrul programului comun de cercetare romano - japonez care a angajat Universitatea si Institutul de Cercetari pentru Cladiri din Tsukuba permitand abordarea unor studii experimentale de deosebit interes (de exemplu, cercetarea experimentala in regim ciclic de solicitare, pe modele la scara medie si mare de stalpi si pereti de beton armat si zidarie).
Cercetarile teoretice ale membrilor catedrei vizeaza cu prioritate imbunatatirea modelelor si metodelor de calcul ale structurilor de beton armat la actiuni seismice s-au desfasurat in ultimii ani in special in cadrul unor programe nationale de cercetare (AMTRANS, ORIZONT2000, PNCD I si II).
Una din preocuparile constante ale cadrelor didactice ale Departamentlui de Constructii de Beton Armat este elaborarea unor reglementari tehnice de proiectare avansate in masura sa reflecte progresele continue inregistrate pe plan mondial in domeniul ingineriei structurale si al ingineriei seismice. Printre cele mai importante coduri de proiectare ale caror autori sunt membri ai catedrei se mentioneaza: STAS 10107/0-90, P100-1/2006, CR2-1-1.1
Activitatea academica si de cercetare a departamentului este valorificata si prin scrierea unor importante cursuri si manuale universitare, indrumatoare de proiectare, tratate de specialitate apreciate la cel mai inalt nivel in randul studentilor si inginerilor constructori cercetatori si proiectanti.
Membrii departamentului sunt implicati, de asemenea, in calitate de consultanti, de executanti ai unor calcule structurale complexe sau chiar de proiectanti la realizarea proiectelor unor constructii foarte performante prin nivelul de inaltime, deschideri sau caracterul inovator al solutiilor utilizate.
Ca o recunoastere a competentei si autoritatii departamentului si a membrilor sai, mai multi reprezentanti ai acesteia au fost chemati sa faca parte si sa conduca diferite organisme profesionale, atat pe plan nationale, cat si pe plan international.
 
 
Colectivul de siguranta constructiilor:
 
Colectivul de Siguranta Constructiilor si-a castigat in timp un binemeritat prestigiu profesional si o recunoastere internationala.  Lucrarile stiintifice din ultimii ani au fost, in mod firesc, dedicate domeniilor traditionale de activitate ale colectivului: siguranta structurala, ingineria vantului si ingineria seismica (hazard, vulnerabilitate si risc seismic, tehnici de evaluare seismica, metode moderne de reabilitare seismica a cladirilor). Lista lucrarilor publicate si a comunicarilor la manifestarile stiintifice din perioada 2003-2007 cuprinde un curs universitar si 3 carti, 6 articole publicate in reviste, 6 comunicari la conferinte si simpozioane in Romania si 41 in strainatate. Colectivul a intocmit lucrari de cercetare stiintifica in cadrul a 8 contracte incheiate prin Departamentul de Cercetare Proiectare al UTCB, si 7 in cadrul unor proiecte finantate international si alte 16 cu terti.
Dezvoltarile si rezultatele Colectivului de Siguranta Constructiilor sunt incluse in coduri de proiectare importante cum sunt P100-1/2006, CR0-2005, CR1-1-3-2005, NP 082-04.
Colectivului de Siguranta Constructiilor este implicat in eforturile nationale si internationale de reducere a riscului seismic prin organizarea de conferinte dedicate acestui scop: First International Workshop on Vrancea Earthquakes, Bucuresti, 1-4 Nov., 1997, JICA International Seminar, Bucuresti, 23-24 Nov., 2000, International Conference on Earthquake Loss Estimation and Risk Reduction, Bucuresti, 24-26 Oct., 2002, International Symposium on Seismic Risk Reduction - The JICA Technical Cooperation Project, Bucuresti, 26-27 Aprilie, 2007.
Conferintele internationale mentionate anterior s-au constituit in repere ale dezvoltarii si implementarii proiectelor internationale pentru reducerea riscului seismic, proiecte in care Colectivul de Siguranta Constructiilor a fost implicat:
O importanta realizare a colectivului este infiintarea Centrului National de Reducere a Riscului Seismic, si stagiile de pregatire si dotarile exceptionale oferite de Agentia de Cooperare Internationala a Japoniei in cadrul Proiectului JICA de Cooperare Tehnica pentru Reducerea Riscului Seismic la Cladiri si Structuri. Proiectul JICA a ridicat la un nivel calitativ inalt cunostintele teoretice si cercetarea experimentala in domeniul reducerii riscului seismic. 
Joomla templates by a4joomla